Açık ve Katı

açık ve katı söyliyelim ki sporda muvaffak olmak için her türlü muavenetten ziyade bütün milletçe sporun mahiyeti ve kıymeti anlaşılmış olmak ve ona kalpten muhabbet etmek, onu vatani vazife telakki eymek lazımdır.

ahlak-ı mükemmele eshabından olanlar ekseriya sulh ve asayişte enzar – ı teveccühü celbden ziyade meneden bir surette idare – i kelam ederler.

amal-i milliyye irade-i milliyye yalnız bir şahsın düşüncesinden değil, bilumum efrad-ı milletinden arzularının, emellerinin muhassaslasından ibarettir.

anadolu zaferi , tarih arasında bir millet tarafından tamamen benimsenen bir fikrin ne kadar kadir ve ne kadar muhyi bir kuvvet olduğunun en güzel bir misali olarak kalacaktır.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

*

cikcik tivitır