Atatürk Sözleri

Ankarada mukaddes topraklarımı her taraftan sarmış ve fiilen işgal etmiş düşman ordularını bu muhakkes topraklardan atmak imkanından bahsettiğim zaman en şuurlu ve durendiş oldukları iddia olunan bu teşebbüsatın paraya mütevakkıf olduğundan bahsettiler ve :

ne kadar para vadır?

veya:

nereden nasıl para bulabilirsin? gibi sualler tercih ediyorlardı. benim verdiğim cevap şu idi:

türk milleti kendi hayat ve selametine müteveccih olduğuna kanaat edeceği teşebbüsatı başabilecek okadar servete maliktir. ve teşebbüsünün ciddiyetine kanaati halinde onun istilzam ettiği kadar server menbaını müteşebbislerin emrine amade kılar.

bu dediklerim sözden fiile öıkmış hakikatler değil midir?..

Arkadaşlar. yeni türkiyenin bir kaç seneye sığdırdığı askeri siyasi idari inkilabat sizin muhterem muallimler sizin içtimal ve fikri inkilaptaki muvaffakkiyetnizle teyid olunacaktır.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

*

cikcik tivitır