Posts Tagged ‘Açık ve Katı’

Açık ve Katı

açık ve katı söyliyelim ki sporda muvaffak olmak için her türlü muavenetten ziyade bütün milletçe sporun mahiyeti ve kıymeti anlaşılmış olmak ve ona kalpten muhabbet etmek, onu vatani vazife telakki eymek lazımdır. ahlak-ı mükemmele eshabından olanlar ekseriya sulh ve asayişte enzar – ı teveccühü celbden ziyade meneden bir surette idare – i kelam ederler. amal-i […]

cikcik tivitır