Archive for the ‘Ata Sözleri’ Category

Yöresel Atasözleri – Bursa

  Kazanmayınca kazan kaynamaz. Kadın kocasına göre baş bağlar. Kız anası köşe minderi, oğlan anası kapı yaması. Dam kara, dombay (manda) kara; çık gece vakti, dombay ara. Akıllı sinek yoğurda konar, şehire gelir; akılsız sinek ciğere konar, köye gider. Bekle eşeğim bekle yaz gele; sahibin sana yonca vere. Ben derim Abdi Gazi, sen dersin bardak […]

cikcik tivitır