Anadoluya Geçmek


Anadoluya Geçmek

anadoluya geçmekteki maksadım anadolunun ortasında ve türk milletinin kitle-i azimesi içinde türk milletinin yüksek seciyesine ve sarsılmaz azim ve imanına istinat etmek idi..

Anaların bugünkü evlatlarına vereceği terbiye eski devirlerdeki gibi basit değil dir. bu günün anaları için evsaf-ı lazimeyi hazi evlat yetiştirmek , evlatlarını bugünkü hayat için faal bir uzuv haline koymak pek çok yüksel evsafın hamili olmaya mütevakkıftır. binaenaleyh kadınlarımız: hatta erkeklerimizden çok münevvet , daha çok feziydi daha fazla bilgili olmağa mecburdurlar. eğer hakiketen milletin anası olmak istiyorlarsa..

ancak kendilerinden sonrakileri düşünebilenler milletlerine yaşamak ve ilerlemek imkanlarına naill ederler..

ani hissiyata ve bir takım asli kati düsturların hilafında muhakemelere saparak gayeden uzaklaşmak katiyen doğru değildir..


Yayınlanma Tarihi: 07 Haziran 2011

Kategori: Genel, Atatürk Sözleri

Görüntüleme: 507 Defa

Etiketler:


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Türkiye nin en iyi sözlerinin bulunduğu sitemize hoş geldiniz.